V/L LarkHaven Drive #178, Nebo, NC, 28761
V/L LarkHaven Drive #178, Nebo, NC, 28761
V/L LarkHaven Drive #178, Nebo, NC, 28761
V/L LarkHaven Drive #178, Nebo, NC, 28761
V/L LarkHaven Drive #178, Nebo, NC, 28761
V/L LarkHaven Drive #178, Nebo, NC, 28761
V/L LarkHaven Drive #178, Nebo, NC, 28761
V/L LarkHaven Drive #178, Nebo, NC, 28761
V/L LarkHaven Drive #178, Nebo, NC, 28761
V/L LarkHaven Drive #178, Nebo, NC, 28761
V/L LarkHaven Drive #178, Nebo, NC, 28761
V/L LarkHaven Drive #178, Nebo, NC, 28761
V/L LarkHaven Drive #178, Nebo, NC, 28761

$90,000

V/L LarkHaven Drive #178, Nebo, NC, 28761

13
Courtesy of: GreyBeard Realty Morganton